30 czerwca, 2024 seo ftp

Czy koparka może poruszać się po drodze publicznej

Czy koparka może poruszać się po drodze

Prawo drogowe, a koparki na drodze publicznej

Jak najlepiej przetransportować koparkę gąsienicową zgodnie z przepisami?

Czy koparka może poruszać się po drodze

W Polsce przepisy dotyczące poruszania się sprzętu budowlanego po drogach publicznych są jasno określone i obejmują zarówno koparki kołowe i gąsienicowe. Zasadniczo, koparki, ze względu na swoją specyfikę techniczną i przeznaczenie, nie powinny uczestniczyć w regularnych ruchu drogowym, ale według prawa o ruchu drogowym koparka może przemieszczać się po drogach publicznych w wyjątkowych sytuacjach. Jakie to sytuacje?

Prawo drogowe, a koparki na drodze publicznej

Należy pamiętać, że koparki są maszynami budowlanymi, a nie pojazdami samochodowymi ani środkami transportu. Dlatego też koparka nie może być wykorzystywana do przewozu osób ani towaru. Może być w niej jedynie operator, który posiada odpowiednie uprawnienia do jej użytkowania.

Według ustawy z dnia 20.06.1997 o Prawie Drogowym pojazdy wolnobieżne (do których zaliczają się koparki) mogą poruszać się po drogach, ale nie mogą oddalić się od placu budowy dalej niż 20km. Jest to jedyne ograniczenie jakie obowiązuje w polskim prawie.

Natomiast w Dzienniku Ustaw z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych, pojawiają się dodatkowe obostrzenia dotyczące pojazdów gąsienicowych, do których zaliczają się również koparki gąsienicowe.

Aby koparki gąsienicowe mogły poruszać się po drodze publicznej, muszą spełnić następujące warunki:

a) dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 16 t,

b) nacisk gąsienicy między skrajnymi krążkami bieżnymi nie przekracza 40 kN (4 t) na 1 m; przy mechanizmie półgąsienicowym lub przy zastosowaniu dwóch gąsienic, jedna za drugą, nacisk ten nie może przekraczać 60 kN (6 t), pod warunkiem że odległość pomiędzy środkami powierzchni styku z jezdnią pierwszej gąsienicy lub kół przedniej osi a środkami powierzchni styku z jezdnią drugiej gąsienicy wynosi co najmniej 3 m,

c) gąsienice nie mają ostrych krawędzi mogących uszkodzić nawierzchnię drogi,

d) prędkość maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 10 km/h; przepisu nie stosuje się do pojazdu na gąsienicach gumowych lub z innego tworzywa o odpowiedniej elastyczności, jednak bez elementów metalowych mogących uszkodzić nawierzchnię drogi.

W związku z dość surowymi przepisami, nie każda koparka gąsienicowa może jeździć po ulicy. Sprawdź nasze modele mini koparek Sany i zobacz, które mogą poruszać się po drodze.

Jak najlepiej przetransportować koparkę gąsienicową zgodnie z przepisami?

Nawet jeśli koparka gąsienicowa spełnia wszystkie normy prawne poruszania się po drodze, to bardzo rzadko występują sytuacje, kiedy warto jest to robić. Wady takiego rozwiązania to:

  • wysokie zużycie paliwa,
  • powolne przemieszczanie się,
  • ryzyko związanie ze zniszczeniem infrastruktury miejskiej.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem transportu koparek gąsienicowych jest używanie lawet transportowych ciągniętych przez ciągnik siodłowy.

Źródła:

  1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.Nsf/download.xsp/WDU20170000450/O/D20170450.pdf
  2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970980602

Autor

Artur Gładysz

/** * Use the following code in your theme template files to display breadcrumbs: */