Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Rental Serwis Robert Pankowski – Jankowski na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie stanowiącym fragment Polityki Prywatności określającej wszystkie zasady przetwarzania danych osobowych przez Rental Serwis Robert Pankowski – Jankowski. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera, należy uważnie zapoznać się z Polityką Prywatności. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa lub program do obsługi poczty elektronicznej oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, nowościach, akcja serwisowych, aktualizacjach wynikających ze zmiany przepisów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Administratora treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Subskrypcja Newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Rental Serwis Robert Pankowski – Jankowski na stronie internetowej. Subskrypcja Newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.

Rental Serwis Robert Pankowski – Jankowski nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „NIE CHCĘ OTRZYMYWAĆ WIADOMOŚCI” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Rental Serwis Robert Pankowski – Jankowski za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika. Użytkownikowi, który zarejestrował się w usłudze Newslettera przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu i żądania ich usunięcia.